Informacje o wysyłce i odbiorze towarów.

Dostawa

Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z regulaminem (nie dotyczy towarów oznaczonych jako niedostępne w magazynie, ponieważ dostawa może trwać ponad 14 dni roboczych).

Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą i jest nią firma DPD, UPS lub Hellmann.

Po zleceniu każdej przesyłki wysyłamy powiadomienie e-mailem z numerem listu przewozowego, co umożliwia samodzielną kontrolę, gdzie aktualnie znajduje się przesyłka. Należy pamiętać, że numer listu często jest widoczny w systemie przewoźnika dopiero w godzinach wieczornych lub następnego dnia rano.

Koszt dostawy jest opłacony i przedstawienie faktury do zapłaty gotówkowej przez Kuriera jest nieprawidłowością którą w trybie natychmiastowym należy zgłosić obsłudze sklepu projektor.pl – przed przyjęciem dostawy. Przyjęcie faktury i uiszczenie opłaty przez klienta będzie traktowane jako akceptacja warunków dostawy z jednoczesną blokadą zwrotu dodatkowo opłaconych kosztów.

Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki z produktami znajdują się również na stronie z Regulmainem sklepu.

Odbiór towarów

Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy lub w regulaminie.