LICZARKI BANKNOTÓW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAJĄ LICZARKI BANKNOTÓW SAFESCAN?

Safescan ma w ofercie automatyczne liczarki banknotów spełniające różnorodne potrzeby użytkowników, od ułatwienia wykonania bezbłędnego rozliczenia na zakończenie dnia pracy po sortowanie plików i wykrywanie fałszerstw. Jak to działa? Przyjrzyjmy się temu w szczegółach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W JAKIE FUNKCJE WYPOSAŻONE SĄ WSPÓŁCZESNE LICZARKI BANKNOTÓW?

Na jednym końcu spektrum znajdują się liczarki, które informują wyłącznie o tym, ile blankietów podano im do przeliczenia – robią to jednak znacznie szybciej (i bezbłędnie) niż liczenie manualne. Dalej mamy liczarki banknotów, które automatyzują więcej czynności związanych z przeliczaniem pieniędzy, na przykład wszystkie urządzenia Safescan serii 2200 i 2600 standardowo wyposażone są w funkcję zsumowania liczby (a także wartości, jeżeli ta opcja jest uruchomiona) banknotów w kilku partiach, a także tworzenia plików banknotów, co znacznie przyspiesza przygotowywanie kasy czy depozytów bankowych. Liczarka po prostu zatrzyma pracę po odliczeniu zadanej liczby banknotów. Na samym końcu spektrum z kolei są zaawansowane liczarki, takie jak Safescan 2685, które weryfikują różne zabezpieczenia i jednocześnie liczą wartość nieposortowanych banknotów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W JAKI SPOSÓB LICZARKA BANKNOTÓW PRZEPROWADZA OBLICZENIE?

Umieszczenie banknotów w podajniku aktywuje roller podajnika. Obracanie się rollera powoduje podanie znajdującego się na dole banknotu do drugiego rollera, obracającego się z większą szybkością. Znajdujące się na jego obu krawędziach stopki o niskim współczynniku tarcia dbają o to, by jednorazowo podawany był tylko jeden banknot. Następnie obracające się śmigiełka rozdzielają banknoty, nim trafią przed czujnik optyczny sumujący je (a w zależności od funkcji urządzenia także zliczający ich wartość). Policzone banknoty na koniec układane są przez mieszczącą się w przedniej części urządzenia sztaplarkę.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY URZĄDZENIAMI ŁADOWANYMI OD PRZODU I OD TYŁU?

W obu systemach podajnik, do którego wkładane są banknoty, mieści się na górze urządzenia, a różnica polega na tym, że w przypadku ładowania od przodu banknoty umieszcza się horyzontalnie (płasko), natomiast w ładowaniu od tyłu umieszcza się je wertykalnie (na boku). Dzięki tej różnicy można w urządzeniach ładowanych od przodu dodawać banknoty do przeliczania, co zwiększa tempo pracy, gdy banknotów tych jest naprawdę dużo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W JAKI SPOSÓB TESTERY DO BANKNOTÓW WYKRYWAJĄ SFAŁSZOWANE PIENIĄDZE?

Gdy banknot jest przesuwany przez urządzenie, liczne wbudowane czujniki weryfikują jeden lub więcej rodzajów zabezpieczeń, jakie posiadają współcześnie znajdujące się w obiegu banknoty. Najprostsze urządzenia sprawdzają tylko znaki widoczne pod promieniami UV, bardziej zaawansowane: także zabezpieczenia magnetyczne i wielkość banknotów. Natomiast najlepsze liczarki, takie jak seria Safescan 2600, są zaprogramowane do rozpoznawania rozmiaru, zabezpieczeń UV, magnetycznych i hologramów banknotów wszystkich nominałów, każdej obsługiwanej waluty (więcej informacji na temat wykrywania sfałszowanych pieniędzy można znaleźć na odpowiedniej stronie naszego portalu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZY TRZEBA POSORTOWAĆ BANKNOTY PRZED ICH LICZENIEM?

To zależy od rodzaju liczarki oraz uaktywnionych funkcji. Każda liczarka banknotów policzy banknoty posortowane, używając do tego celu czujnika optycznego sumującego przesuwane arkusze, jednak do tego, by zsumować banknoty nieposortowane (na przykład dziesiątki, pięćdziesiątki, setki i dwusetki), urządzenie musi być w stanie rozpoznawać różne nominały w trakcie liczenia (wszystkie banknoty muszą należeć do tej samej waluty). Zaawansowane liczarki, takie jak Safescan 2665 i 2685, potrafią policzyć wszystkie nominały w sztaplu, oszczędzając wiele czasu, który byłby potrzebny na ręczne porozdzielanie nominałów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK DZIAŁAJĄ WAGI DO LICZENIA BANKNOTÓW?

Banknoty można także policzyć na podstawie ich masy. Niezwykle precyzyjne wagi do liczenia pieniędzy, takie jak Safescan 6155 i 6185, korzystają z idealnie skalibrowanych czujników do pomiaru nacisku, czyli urządzeń generujących sygnał elektryczny, którego wielkość jest bezpośrednio proporcjonalna do mierzonej siły, dzięki czemu można jednocześnie ważyć wiele banknotów. Waga przechowuje w pamięci szczegółową tabelę masy dla każdej obsługiwanej waluty i nominału, wykorzystując te informacje do dokładnej kalkulacji ważonych elementów. (więcej informacji na temat tej metody znaleźć można na naszej stronie o liczeniu pieniędzy na podstawie ich masy)