LICZARKI I SORTERY MONET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W JAKI SPOSÓB DZIAŁAJĄ LICZARKI MONET SAFESCAN?

Safescan oferuje precyzyjne liczarki i sortery monet, które oszczędzają Państwa czas oraz eliminują błędy. Jak to działa? Przyjrzyjmy się temu w szczegółach.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W JAKI SPOSÓB LICZARKI MONET SORTUJĄ MONETY?

Monety wszystkich walut mają swoją unikalną średnicę i grubość . Liczarki nieposortowanych monet, takie jak Safescan 1200, używają automatycznych czujników i obracających się dysków , do dokładnego rozdzielania monet na podstawie tych parametrów oraz kierowania ich do różnych pojemników.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W JAKI SPOSÓB LICZARKI MONET LICZĄ MONETY?

Liczarki monet stosują czujniki fizyczne i optyczne do zliczania każdej przechodzącej przed nimi monety. Na przykład Safescan 1200 korzysta z solidnego systemu podwójnych czujników optycznych – jedna para na każdy typ monet – by zliczać wszystkie monety trafiające do pojemnika. Wyniki przechowywane są oddzielnie w pamięci urządzenia i mogą być wykorzystane lub przeglądane w dowolnej chwili

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZY LICZARKA MONET JEST W STANIE PRZYGOTOWAĆ ROLKI Z MONETAMI?

Niektóre liczarki wyższej klasy mają dodatkowe funkcje, dzięki którym cały proces jest tak szybki i bezbolesny, jak to jest tylko możliwe. Na przykład Safescan 1200 posiada dla monet euro drugi zestaw pojemników odbierających, które mają kształt rolek, a do tego wyposażona jest w funkcję sortowania pozwalającą odliczyć określoną liczbę monet każdego rodzaju. Urządzenie automatycznie zatrzymuje się w momencie, gdy w tubce znajdzie się zadana liczba monet, które następnie można przełożyć do rolki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK DZIAŁAJĄ WAGI DO LICZENIA MONET?

Monety można policzyć na podstawie ich masy zamiast wymiarów. Niezwykle precyzyjne wagi do liczenia pieniędzy, takie jak Safescan 6155 i 6185, korzystają z idealnie skalibrowanych czujników do pomiaru nacisku, czyli urządzeń generujących sygnał elektryczny, którego wielkość jest bezpośrednio proporcjonalna do mierzonej siły, dzięki czemu można jednocześnie ważyć wiele monet. Waga przechowuje w pamięci szczegółową tabelę masy dla każdej obsługiwanej waluty i nominału, wykorzystując te informacje do dokładnej kalkulacji ważonych elementów (więcej informacji na temat tej metody znaleźć można na naszej stronie o liczeniu pieniędzy na podstawie ich masy).