Safescan TA Software System rejestracji czasu pracy

3EC020

Rejestruje godziny pracy / Kalkuluje nadgodziny / Funkcje zaokrąglania / Różne harmonogramy pracy / Lista obecności w czasie rzeczywistym / Kody prac/projektów / Szerokie możliwości raportowania / Eksport do oprogramowania działu kadr/płacowego

Więcej szczegółów

2 119,29 zł

ZNAKOMITY SYSTEM ZARZĄDZANIA SIŁĄ ROBOCZĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Niniejsze oprogramowanie, dołączane do każdego terminala Safescan TA, umożliwia dostęp do mnóstwa praktycznych funkcji. Pozwala tworzyć natychmiastowe raporty w wypadku alarmu przeciwpożarowego; generuje również aktualne raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne i okresowe dla danego działu bądź pracownika. Można również obserwować koszty pracy, godziny, nadgodziny i nieobecności, tworzyć plany pracy pracowników, a także eksportować dane do Excela lub wybranego programu do zarządzania płatnościami. Do tego dochodzi baza danych o nieograniczonej wielkości, automatyczne tworzenie kopii zapasowych i obsługa kilku terminali Safescan.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODGLĄD W CZASIE RZECZYWISTYM

System rejestracji czasu pracy Safescan w czasie rzeczywistym przekazuje dane o obecności pracowników w Państwa sieci, zatem zawsze wiadomo, kto dokładnie znajduje się w obiekcie. W przypadku pożaru lub innej nagłej sytuacji można błyskawicznie, jednym kliknięciem wydrukować raport alarmu przeciwpożarowego, zwiększając do maksimum bezpieczeństwo pracowników.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDYTOWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRACOWNIKÓW

Wszystkie dane dotyczące zarządzaniem zasobami ludzkimi pracowników znajdują się w jednym, wygodnym w użyciu miejscu: imiona i nazwiska, dane kontaktowe, harmonogramy pracy, historia firmy, nadgodziny i wakacje, prawa dostępu do terminali do rejestracji czasu pracy i wiele innych.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TWORZENIE WIELU HARMONOGRAMÓW PRACY

Tworzenie harmonogramów pracy i porównywanie ich do faktycznie przepracowanych przez zatrudnionego godzin, łącznie z automatycznym wliczeniem nadgodzin, sprawiają, że oprogramowanie to jest wydajnym narzędziem do zarządzania i śledzenia czasu pracy.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYDZIELANIE PROJEKTÓW I KODÓW PRACY

Nasze oprogramowanie TA podczas zamykania go, automatycznie tworzy kopie zapasowe całej bazy danych, w tym wszystkie zapisane godziny i harmonogramy pracy. Pozbawia to obaw o utratę danych w przypadku nieoczekiwanej przerwy w dostawie prądu czy problemów z systemem komputera.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatzczne zabezpieczenie

Wszystkie dane bazy oraz harmonogramy pracy są automatycznie zabezpieczane przez system. Dzięki temu nie istnieje ryzyko utraty informacji.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSŁUGA WIELU TERMINALI

Oprogramowanie TA obsłuży terminale zainstalowane przy wszystkich wejściach do budynku, pokazując dokładnie, kto wszedł przez które z nich.

 

 

Specyfikacja

 • Dzienne / tygodniowe / miesięczne / okresowe raporty dla poszczególnych działów / pracowników
 • Raporty z godzin nadliczbowych
 • Różne harmonogramy pracy (przerwy, godziny pracy)
 • Wydarzenia specjalne (urlopy, wizyta u lekarza, chorobowe, itp.)
 • Kody projektów / prac
 • Zaawansowana i nieograniczona baza danych pracowników
 • Lista obecności w razie pożaru / przegląd obecności w czasie rzeczywistym
 • Obsługa wielu systemy
 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych
 • Ręczne uzupełnianie i edytowanie logów
 • Kalkulacja czasu pracy i godzin nadliczbowych
 • Opcje / plan zaokrąglania (czas wejścia i wyjścia)
 • Funkcja filtrowania pracownik/ dział
 • Eksport danych w formacie .csv
 • Kompatybilny z serii Safescan TA-800, TA-900 i TA-8000
 • System operacyjny: Windows 7, Windows 8, Server 2008